Spolupráce

V současné době spolupracujeme, kromě jiných, s těmito partnery:

1. Projekční kancelář NOVOSTAT STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCI

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10
Tel.: + 420 777 623 845
E-mail: novostat@gmail.com
www.novostat.cz

2. CHMELS – projekty a systémy s.r.o.
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Návrhy – konzultace – poradenství
Projekty pro stavební povolení – prováděcí dokumentace

Boleslavská 31, 250 01 Brandýs n.L. – St. Boleslav
TEL: +420 326 303 118
GSM: +420 723 671 608
E-mail: sylva.chmelova@chmels.cz
www.chmels.cz